Article sections

  1. Trong trường hợp quý khách chưa đặt hàng thành công

  Khi khách hàng muốn thêm bớt sản phẩm (trong điều kiện chưa tiến hành thanh toán), vui lòng thực hiện một số bước đơn giản dưới đây:

  Bước 1: Bấm vào giỏ hàng để xem lại các sản phẩm đã lựa chọn bấm vào giỏ hàng

  Bước 2: Bấm (+) để tăng số lượng sản phẩm, (-) để giảm số lượng sản phẩm, (x) để xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng sau đó Cập nhật giỏ hàng và tiếp tục xem sản phẩm hoặc tiến hành thanh toán thay đổi số lượng sản phẩm

  Sau khi bấm vào tiến hành thanh toán, khách hàng nhập đầy đủ thông tin cá nhân, tổ chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận lại đơn hàng và tiến hành giao sản phẩm.

  2. Trong trường hợp quý khách hàng đã đặt hàng thành công

  Khi đã đặt hàng thành công nhưng có nhu cầu thay đổi sản phẩm, số lượng sản phẩm hoặc địa chỉ giao hàng, quý khách vui lòng liên hệ đến số Hotline 0368.565.468, chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và xử lý vấn đề này cho khách hàng.

   

   

  in Các câu hỏi thường gặp